McFarland

MonthWeekDay
November 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
November 1, 2020November 2, 2020November 3, 2020November 4, 2020 November 5, 2020

5:00 pm: NO Shared Table Community Meal

November 6, 2020November 7, 2020
November 8, 2020November 9, 2020November 10, 2020November 11, 2020 November 12, 2020

5:00 pm: NO Shared Table Community Meal

November 13, 2020November 14, 2020
November 15, 2020November 16, 2020November 17, 2020November 18, 2020 November 19, 2020

5:00 pm: NO Shared Table Community Meal

November 20, 2020November 21, 2020
November 22, 2020November 23, 2020November 24, 2020November 25, 2020 November 26, 2020

5:00 pm: NO Shared Table Community Meal

November 27, 2020November 28, 2020
November 29, 2020November 30, 2020December 1, 2020December 2, 2020December 3, 2020December 4, 2020December 5, 2020